Prasa środowiskowa w USA – cz. 2

Prasa środowiskowa w USA – cz. 2

Pisma dla kobiet

Okładki popularnych pism kobiecych

Okładki popularnych pism kobiecych

DEMIVFAUG1991 kate_hudson_vogue_0108

            Tradycje prasy kobiecej w USA siegają początków XIX wieku, gdy pojawił się „Ladies Magazine”, pierwszy magazyn dla kobiet. Obecnie aż 6 spośród 10 największych magazynów amerykańskich to pisma dla kobiet: „Women`s Day”, „Family Circle”, „Belter Homes and Gadens”, „McCall`s”, „Ladies Home Journal” i „Good Housekeeping”.

Oprócz nich pojawiły się także „Mademoiselle”, „Cosmopolitan”, „Vogue” i „Harper`s Bazaar”, „Allure”, „Complete Woman”, „Elle”, „Glamour”, „Marie Claire”.

  Prasa dla dzieci i młodzieży

            Także te grupy społeczne nie zostały pominięte i posiadają własną prasę. Dla najmłodszych dzieci (2-5 lat) ukazują się m.in. „Turtle Magazine for Preschool Kids” oraz związany z oświatowym programem telewizyjnym „Seasame Street Magazine”. Dla dzieci od 6 do 12 lat m.in. „National Geographic Kids”, „Barbie Magazine”.

Prasę dziecięcą i młodzieżową uzupełniają pisemka szkolne. Niektóre pisma mają zasięg ponadlokalny, jak podający się za najstarszą szkolną gazetę tygodnik „Current Events”, założony w 1902 roku.

sesamestreet 

Prasa seniorów

Jedną z kategorii ludzi, którzy mają najtrudniejszy dostęp do mediów specjalnie dla nich przeznaczonych są ludzie starsi (senior citizens). Mają oni własne problemy (głównie związane ze zdrowiem, zdobywaniem środków do życia, przezwyciężaniem izolacji), co tworzy podstawę do powstawania pism i programów tylko do nich skierowanych. Toteż coraz częściej pojawiają się pisma adresowane do ludzi starszych. Są to przede wszystkim miesięczniki  i tygodniki, jak np. „Senior Life”, wydawane w Los Angeles przez Senior Media, Inc., częściowo odpłatne, a częściowo bezpłatnie rozprowadzane wśród starszych obywateli miasta. Tematyka jest typowa dla pism tego rodzaju – ubezpieczenia społeczne, działanie opieki społecznej, przebieg i przyczyny chorób, metody redukcji stresu, rozrywki umysłowe. Pisma takie utrzymują się z ogłoszeń, głównie biur turystycznych i firm ubezpieczeniowych. Pokrewne są pisma dla osób niepełnosprawnych, jak np. wydawany w Kalifornii dwumiesięcznik „Moving Forward”. Walczą one o interesy osób niepełnosprawnych, dbając szczególnie o ułatwianie fizycznego dostępu i poruszania się w muzeach, instytucjach, parkach narodowych, opisując różne formy rehabilitacji fizycznej i psychicznej, informując o stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych.

Magazynem o krajowym zasięgu jest „Modern Maturity”, podejmujący w przystępny sposób problemy starzenia się. Bardziej naukowy charakter ma „Aging”, wydawany dziesięć razy w roku przez Administration on Aging, głównie dla personelu opiekującego się osobami starszymi.

 

Pisma dla seniorów

Pisma dla seniorów

SeniorLife-lil

Pisma farmerskie

 

Pisma farmerskie (farm journals) mają bardzo dawną tradycję – pierwsze z nich „Agricultural Museum”, założone jeszcze w 1810 roku, ukazywało się zaledwie dwa lata. W 1819 roku John S. Skinder rozpoczął wydawanie „American Farmer”; periodyk ten ukazywał się przez 78 lat. Najstarszym z wydawanych obecnie pism jest „American Agriculturist”, wydawany nieprzerwanie od 1842 roku.

Pod koniec XIX wieku wydawano 157 komercjalnych pism farmerskich o łącznym nakładzie ponad 1 milion egzemplarzy, przy niskim przeciętnym nakładzie 6,8 tys. egzemplarzy. W okresie międzywojennym ich liczba niemal się potroiła, a nakład wzrósł dwudziestokrotnie. Szczyt rozwoju nakładowego tej prasy przypada na lata 50., od tej pory następuje powolne zmniejszanie się zarówno ilości tytułów, jak i przeciętnych i całkowitych nakładów.

Prasa farmerska jest bardzo zróżnicowana, na ogół dominują miesięczniki poświęcone różnym formom rolnictwa, hodowli, ogrodnictwa itp. Osobne pisma wydaje się dla hodowców owiec, osobne dla pszczelarzy, rolników uprawiających zboże, kukurydzę, ziemniaki itp. Z uwagi na silne powiązanie spraw rolniczych z regionem upraw czy hodowli, inne pisma wydawane są dla poszczególnych okręgów. I tak np. wychodzą miesięczniki: „De Cattleman” w Fort Worth w Teksasie, „Grass and Grain” w Manhattan i Kentucky oraz tygodnik „Drovers journal” w Shawnee Missioun i Kansas.

 

KJ-J

 

 

 

 

 

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *