Prasa skandynawska, polska i żydowska w Stanach Zjednoczonych

Prasa skandynawska, polska i żydowska w Stanach Zjednoczonych

Prasa skandynawska

            Drugą co do wielkości prasą imigracyjną XIX wieku była prasa imigrantów skandynawskich, duńskich, norweskich i szwedzkich. Ponieważ Skandynawowie osiedlali się głównie w rolniczych okręgach Środkowego Zachodu, ich pisma koncentrowały się na sprawach lokalnych , z dominacją wątków religijnych i kulturalnych.

            W 1847 powstało pierwsze religijne pismo „Scandinavia”, a dopiero w 19 lat później pierwsza świecka gazeta. Szczególny rozkwit prasa skandynawska przeżywała na przełomie wieków – w 1884 roku liczyła 53 pisma, w 1894 już 135. Przez sto lat od czasu pojawienia się pierwszych pism skandynawskich w USA ukazało się ponad 700 różnych periodycznych publikacji.

Prasa polska

nowy dziennik1 Polski dzień1

Pierwszym polskim periodykiem w USA było „Echo z Polski”, pismo nowojorskie powstałe w 1863 roku. Od tej pory prasa polska była stale obecna w Stanach. Już w 1892 roku liczyła 50 tytułów, na przełomie wieków 75, a po I wojnie 82 publikacje, z łącznym nakładem 1,2 miliony egzemplarzy. Ale choć po II wojnie tempo rozwoju nieco zmalało, to przecież Polonia amerykańska, stanowiąca ok.12% osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, wydawała 22% całej prasy obcojęzycznej.

Polacy, zaczynając od jednego tygodnika w 1863 roku, do lat 80. XX wieku wydawali w sumie ponad 1300 periodyków. W połowie lat 70. Polonia wydawała107 gazet i magazynów w 41 miastach amerykańskich, w 1980 polskie dzienniki ukazywały się w Nowym Jorku, Chicago i Detroit. Największy z nich to „Dziennik Związkowy” w Detroit (16 tysięcy) oraz „Nowy Dziennik” w Nowym Jorku (6 tys.). W Stevens Point, Wisconsin, wychodził dwujęzyczny tygodnik „Gwiazda Polarna”, a w Chicago – dwutygodnik „Zgoda”.

Prasa polonijna, szczególnie od lat 70., zaangażowała się w obronę dobrego imienia Polski, podkreślanie sukcesów Polaków w USA i na arenie międzynarodowej, umacnianie wspólnot polskich. Obecnie prasa w języku polskim stanowi trzecią co do liczebności kategorię prasy imigracyjnej.

Dziś do najpopularniejszych tytułów w USA należą „Dziennik Związkowy” istniejący od 1908 roku, „Kurier Plus”, „Nowy Dziennik” (od 1971), „Polski Dzień” i „Poradnik sukces”.

 

Prasa żydowska

Prasa żydowska, choć niezbyt liczebnie rozwinięta, miała w swoim czasie największe nakładowo dzienniki spośród całej prasy imigracyjnej. Zaczęła się od wydawania w 1872 roku tygodnika „Judische Post” oraz w 1885 roku – dziennika w Nowym Jorku, o niewielkim nakładzie 3,5 tys. egzemplarzy. Była to prasa wydawana w języku jidysz, wówczas przede wszystkim języku mówionym, a nie pisanym. Toteż jej znaczenie polegało na tworzeniu swojej własnej publiczności czytelniczej, a poprzez nią literatury w języku jidysz.

Obecnie to druga co do rozmiarów prasa obcojęzyczna w USA. W latach 70. ukazywało się około 100 pism w języku jidysz oraz ok. 60 w j. angielskim. W sumie nakład ich wynosił ponad 3 miliony egzemplarzy, co przy liczebności Żydów amerykańskich (ok.6 milionów) dawało przeciętnie ponad 1 egzemplarz na rodzinę.

 

KJ-J

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *