Prasa niemiecka w Stanach Zjednoczonych

Mniejszość niemiecka była jedną z pierwszych, która osiedliła się w USA. Jako spadkobiercy Gutenberga przywieźli ze sobą umiejętność drukowania. Osiedlali się głównie w Pensylwanii i co za tym idzie tam właśnie zaczęła się rozwijać prasa niemiecka. Dominowała w niej tematyka religijna, ale widoczne tez było zainteresowanie zarówno polityką europejską, jak i polityką w koloniach.

W wieku XIX, w miarę posuwania się osadnictwa niemieckiego na Zachód, również gazety niemieckie pojawiają się w nowych miejskich centrach: „Westlisch Post”w ST.Louis, „Illinois-Staas-Zeitung” w Chicago. Ale zmienił się wówczas charakter prasy niemieckiej – zaczęła ona odzwierciedlać postawy nowych imigrantów, w dużej części radykałów lat 40.

Kolejne fale imigrantów niemieckich były związane w dużej mierze z ruchem anarchistycznym i socjalistycznym, a nawet komunistycznym.  Nie zwiększało to popularności tej prasy, a jednak aż do wybuchu I wojny rozwijała się bardzo bujnie. W 1893 roku wychodziło 796 gazet niemieckich, w tym 82 dzienniki.

Wybuch I wojny, a zwłaszcza wypowiedzenie przez Stany Zjednoczone wojny Niemcom, postawił prasą niemieckojęzyczną w kłopotliwej sytuacji. Opinia amerykańska  była jednak przeciwna prasie niemieckiej. Już samo prenumerowanie tej prasy uznawano za wyraz nielojalności wobec USA. Władza zaczęła skutecznie kontrolować prasę niemiecką. Po wojnie wychodziło już tylko 276 publikacji, w tym 26 dzienników. W kolejnych latach ta liczba malała. Na ogół ukazywały się pisma prowincjonalne, neutralne politycznie, choć znalazło się tez kilka pism pronazistowskich, jak nowojorski „Neue Volkszeitung” i portlandzki „Nachrichten”.

Po II wojnie notujemy dalszy zanik prasy niemieckojęzycznej. Wychodzą wtedy tylko 2 dzienniki, w tym najbardziej wpływowy „New Yorker Staas-Zeitung und Herald”.

KJ-J

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *