Polski użytkownik Facebooka – kim jest?

Polski użytkownik Facebooka – kim jest?

W ciągu ostatniego roku polskiemu Facebookowi przybyło 2,4 miliona użytkowników. Dziś jest ich już 15,73 miliona, o ponad 15% więcej niż przed rokiem. A jak zmieniają się użytkownicy. Kim są?

Ile lat ma facebookowicz?

W listopadzie 2013 roku Megapanel PBI/Gemius przeprowadził badania, które pokazały, że najliczniejszą grupą użytkowników są osoby pomiędzy 25-34 rokiem życia. Jest ich ponad cztery miliony (4,06 mln). Kolejną grupą są młodsi – czytelnicy w wieku 15-24 lat, których jest niewiele mniej, bo 3,89 miliona. Okazuje się, że stanowią oni ponad połowę wszystkich użytkowników (50,6%). Starszych użytkowników portalu jest już zdecydowanie mniej. Osób w przedziale 35-44 lat jest tylko 2,88 mln. Jeśli przyłożymy to do wszystkich użytkowników, to te osoby stanowią 18,3%. Kolejne grupy pod względem liczności to użytkownicy 45-54 lat – 16,9 miliona; 7-14 lat – 16,5 miliona. Najmniej liczną kategorią są aktualnie osoby powyżej 55 roku życia. Jest ich 15,5 miliona. W ostatnich latach najszybciej rozwijają się pod względem liczebności kategorie osób 55+ oraz 35-44 lat. Przez trzy ostatnie lata obie te grupy podwoiły swoją liczebność. Podkreślić należy, że przyrost dotyczył każdej z grup wiekowych, nie był jednak aż tak duży. Jeśli przeanalizować zmienianie się wieku użytkowników widzimy, że starzeją się, jednak nie aż tak jak wynikałoby to z natury. Wobec tego duży jest napływ osób młodych. Dzięki nowym, młodym użytkownikom serwis opiera się jeszcze starzeniu się. Social media stają się coraz bardziej popularne w młodym pokoleniu, dlatego przez jakiś czas do tego zjawiska nie dojdzie. Warto zauważyć, że do tego typu mediów przekonują się osoby starsze. Z każdym rokiem wzrasta wiedza komputerowa seniorów, dzięki czemu mają oni możliwość korzystania z dobrodziejstw Internetu. Grupa ta staje się coraz bardziej atrakcyjna dla reklamodawców (są to osoby o stabilnej sytuacji finansowej, mające czas i możliwości, by lokować swoje pieniądze w przyjemności).

facebookWykształcenie

Polski użytkownik Facebooka jest wykształcony. Aż 4,4 mln jego użytkowników posiada wykształcenie wyższe, a 4,86 mln średnie. Mniej niż jedna czwarta nie ma wykształcenia (3,69 mln), a zawodówkę ukończyło 2,78 mln Facebookowiczów. Musimy pamiętać, że duży odsetek użytkowników portalu to osoby dopiero zdobywające swoje wykształcenie (uczniowie gimnazjów, liceów, studenci). Na przestrzeni ostatnich lat podwoiła się liczba osób z wykształceniem średnim i zawodowym. O połowę zaś wzrosła grupa osób z tytułem uczelni wyższej.

 

Miejsce zamieszkania

Najliczniejsza grupa użytkowników portalu społecznościowego mieszka na wsi. Tych osób jest 5,75 miliona (36,5% ogółu). Kolejną liczebnościowo grupą są mieszkańcy miasteczek do 20 tysięcy osób – jest ich 20,17 miliona. Niewiele mniej, bo 19,27 miliona jest mieszkańców wielkich aglomeracji (powyżej 500 tysięcy osób). Następne były grypy mieszkańców miast  20-50 tysięcy (16,9 mln); miast 200-500 tysięcy (15,1 mln); miast 50-100 tysięcy (14,25 mln) i 100-200 tysięcy (14,15 mln).

 

KJ-J

1 Comment

  1. ita
    Paź 30, 2015

    W opublikowanych danych istnieje najprawdopodobniej błąd, pisze Pani, że najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 24-34- około 4 miliony, a następnie podaje Pani, że mniej liczną stanowią osoby starsze,45-54 lat – 16,9 miliona; 7-14 lat – 16,5 miliona. Najmniej liczną kategorią są aktualnie osoby powyżej 55 roku życia. Jest ich 15,5 miliona. Skąd takie wysokie liczby?

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *