Prasa lokalna w Stanach Zjednoczonych

W 2010 roku prasa w Stanach Zjednoczonych obchodziła swoją 320 rocznicę powstania. Pierwszą kolonialną gazetą była "Publick Occurrences: Both Foreign and Domestick" wydanej 25 września 1690 roku w Bostonie. Istniała ona tylko jeden dzień, zanim została zamknięta przez władze brytyjskie. W Stanach Zjednoczonych nie ukazuje się żaden dziennik, który pod względem zasięgu można by uznać za ogólnokrajowy, ponieważ niemal wszystkie gazety w USA gazetami lokalnymi, rozchodzącymi się w jednym mieście lub regionie. Z wyjątkiem założonego przez największy koncern prasowy w 1982 roku dziennika „USA Today”, który dzięki przekazowi satelitarnemu jest drukowany jednocześnie w kilkudziesięciu drukarniach w całych Stanach Zjednoczonych,...

Read More

Transformacja telewizji w Polsce po 1989 roku – cz.III

Transformacja telewizji w Polsce po 1989 roku – cz.III

W XXI wieku wyróżnić można kolejne trzy fazy rozwoju mediów: Faza VI: rośnie dominacja mediów elektronicznych (2001-2003) Faza VII: przebudowa oferty mediów tradycyjnych (2004-2007) Faza VIII: konfrontacja mediów tradycyjnych z nowymi technologiami (2008- do dziś)[1]. Faza VI to czas, kiedy polska gospodarka bardzo spowolniła. Zmienić miało to dopiero przystąpienie do UE. Duże piętno na mediach spowodował atak na WTC. Na początku roku 2001 weszła w życie ustawa Prawo Telekomunikacyjne, regulująca stosunki i kompetencje dwóch organów – konstytucyjnego KRRiT i rządowego URT (dzisiejszy UKE, sprawujący nadzór nad komunikacją elektroniczną). Ustawa umożliwiła kablówkom świadczenie różnorodnych usług w pakietach: TV+...

Read More

Transformacja telewizji w Polsce po 1989 roku – cz.II

Transformacja telewizji w Polsce po 1989 roku – cz.II

Nakreśliłam ogólną sytuację prawną i społeczną dotyczącą mediów końca lat 80. i początku 90. Czas więc zanalizować, jak zmieniała się i wyglądała telewizja tamtych czasów. Media w kraju zmieniały się według 5 faz (za R. Filasem[1]): Faza I: entuzjazm nowych wydawców oraz wymuszone przekształcenia starych mediów (trwająca od maja 1989 do 1991 roku) Faza II: pozorna stabilizacja i początek zmian w prasie i radiu (połowa 1991 – koniec 1992) Faza III: otwarta walka o rynek mediów – głównie audiowizualnych (1993 – sierpień 1994) Faza IV: zagospodarowanie rynku po I procesie koncesyjnym i inwazji niemieckich tygodników (wrzesień 1994 – koniec 1995) Faza V: nowy podział rynku i początek specjalizacji (1997 –...

Read More

Prasa męska cz.3

Prasa męska cz.3

Forma i Men`s Health  Znacznie mniej emocji, ale także i zainteresowania wzbudziły pisma dotyczące męskiego zdrowia. Pierwszym z nich była „Forma” wydawana przez Motor Presse Polska. Pierwszy jej numer pojawił się w sprzedaży w grudniu 2000 roku w nakładzie 120 tys. egz. Twórcy nowego tytułu chcieli zrobić pismo dla mężczyzn w wieku 25 do 45 lat. Maciej Ignaczak, redaktor naczelny „Formy”- interesowała nas tematyka, która nie pojawia się lub jest omawiana bardzo wąsko w już istniejących pismach. Z naszych badań wynikało, że brakuje w nich dobrych i rozbudowanych materiałów o zdrowiu, sporcie, karierze i problemach w związkach. Wychodził on w latach 2002-2003, miał 30-40 tys. czytelników. W grudniu 2003 roku zastąpiła go...

Read More