Career turn – program dla bezrobotnych

Career turn – program dla bezrobotnych

Brak pracy jest w naszym kraju dużym problemem. Coraz częściej pojawiają się jednak programy mające pomóc osobom odnaleźć się na rynku pracy. Jednym z nich jest program Career turn. Skierowany jest on do osób niepełnosprawnych, młodych (do 25 roku życia) które dopiero wkraczają na rynek pracy, mam po urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz osób po 45 roku życia. Zupełnie bezpłatnie mogą oni wziąć udział w cyklu spotkań i szkoleń, które ułatwią im odnalezienie się na rynku pracy.

Program Career turn opracowała firma UBS Kraków i Fundacja Stella Virium. Jego celem jest wprowadzenie uczestników do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy w sektorze BPO/SSC. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ takie działania należy promować. Ja nie mogę z programu skorzystać, ale zachęcam innych do wysyłania zgłoszeń. Organizatorom zależy na dotarciu do jak najszerszego grona potencjalnych kandydatów. Uczestnikami mogą być wszyscy, którzy spełniają warunki, a bez względu na wykształcenie, dotychczasowy zawód czy sytuację życiową. Kompleksowa pomoc organizatorów pomoże osobom przekwalifikować się. Organizatorzy proponują specjalne opracowany pakiet szkoleń uczestnikom. Dodatkowo chcą uwrażliwić zatrudniających, zwrócić ich uwagę na ważny problem społeczny. Budowanie takiej świadomości wspomoże w podobnych działaniach na dużą skalę.career-turn

Rejestracja do programu Career Turn rozpoczełą się w kwietniu. Zapisać można się przez stronę internetową www.stellavirium.org.Wśród rozpatrywanych kryteriów, ustalonych wspólnie z Fundacją Stella Virium, znajdą się umiejętności językowe, techniczne oraz te wiążące się z kompetencjami miękkimi.

W pierwszej turze programu firma UBS oraz Fundacja Stella Virium chcą zaproponować współpracę dziesięciu osobom, żeby sprawdzić, czy założenia, plan szkoleniowy oraz potrzeby biorących udział są odpowiednio dopasowane do potrzeb powracających na rynek pracy. Wnioski wyciągnięte z pierwszej edycji pozwolą nam dopracować kolejne, ponieważ już na tym etapie wiemy, że Career Turn nie będzie jednorazowym działaniem, ale projektem cyklicznym – podkreśla Aneta Pilch z UBS Kraków.

Pakiet szkoleń dla uczestników programu został  starannie przygotowany na podstawie analizy realnych oczekiwań pracodawców względem zatrudnianych osób. Zgromadzone wnioski na temat tych wymagań pozwoliły opracować plan edukacji złożony z trzech modułów, z których każdy akcentuje inny zakres kwalifikacji. Pierwszy wiąże się z takimi umiejętnościami, jak praca z komputerem albo obsługa pakietu Microsoft Office oraz poczty elektronicznej. Druga część to szkolenia z zakresu komunikacji: umiejętności miękkich, a także partnerstwa w grupie. Trzeci filar programu stanowią wiadomości związane z praktycznymi aspektami pracy. Osoba, która ukończy program Career Turn, powinna dobrze odnajdować się w środowisku firmowym, rozpoznawać struktury organizacyjne, znać podstawowe zasady pracy w sektorze BPO/SSC. Program ma na celu dostarczyć uczestnikom niezbędnych kompetencji wymaganych na rynku pracy oraz przełamywać stereotypy związane z grupami wykluczonymi społecznie.

 

KJ-J

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *