BBC jako przykład telewizji

BBC jako przykład telewizji
Broadcasting House: główny gmach BBC w centrum Londynu

Broadcasting House: główny gmach BBC w centrum Londynu

 

Historia BBC (British Broadcasting Corporation) jako nadawcy publicznego zaczęła się w 1927 roku. Sam skrót BBC znany był już wcześniej. W 1922r. Powołana została do życia British Broadcasting Company, która rok później uzyskała licencję na emisję programów radiowych (wśród założycieli był słynny wynalazca Guglielmo Marconi). Była to spółka prywatna, zrzeszająca firmy produkujące radioodbiorniki.

 W związku z tym była przede wszystkim zainteresowana zwiększeniem sprzedaży aparatów radiowych. W 1927r. Zapadła decyzja o utworzeniu Brytyjskiej Korporacji Nadawczej.

BBC nadaje programy radiowe i telewizyjne w Zjednoczonym Królestwie oraz, w ramach Serwisu Światowego, programy przeznaczone dla słuchaczy zagranicznych. W ciągu 20 wieku BBC odegrało istotną, często pionierską rolę w rozwoju radiofonii i telewizji, oraz rozpowszechnianiu swobodnej wymiany idei i informacji, nie tylko w Wielkiej Brytanii ale i na skalę światową. Programy nadawane z Londynu, Birmingham i Manchesteru szybko zdobyły sobie popularność. W 1925 można je było odbierać prawie wszędzie w Wielkiej Brytanii. Początkowo BBC było instytucją komercyjną. Jednak już pierwszy dyrektor generalny BBC, John Reith wyznaczył nowej rozgłośni cele publiczne.

John Reith

John Reith

Był on świadom wielkiego potencjału radia w dziedzinie rozpowszechniania informacji, oświaty i rozrywki. Pierwszy też określił zasady działania BBC, zabezpieczające jej niezależność przed ingerencjami politycznymi i presjami komercyjnymi. W 1927 BBC przekształciło się w instytucję publiczną, utworzoną na podstawie Królewskiego Przywileju (Royal Charter) stanowiącego do dziś podstawę działania publicznego radia i TV w Zjednoczonym Królestwie. W 1932 r. BBC zaczęło nadawać programy radiowe na świat.
W czasie drugiej wojny światowej i w okresie komunizmu były one dla wielu słuchaczy jednym z nielicznych źródeł rzetelnych informacji. W listopadzie 1936 r. Ze studia  Alekxandra Palace, należącego do BBC nadano pierwszy program telewizyjny.

Tym samym BBC jako pierwsze na świecie, rozpoczęło nadawanie regularnych programów telewizyjnych. Pierwszy program dotarł do niewielkiej grupy odbiorców, skupionych przy 400 aparatach. Telewizor był wówczas produktem luksusowym. Kosztował około 100 funtów, czyli tyle ile dobrej marki samochód. Pierwsze na rynku brytyjskim telewizory produkowała firma Soophony, a największy ekran miał rozmiar 20 na 16 centymetrów. Program BBC do 1939r. Emitowany był codziennie przez dwie trzy godziny. Dostępny był jedynie w Londynie i okolicach.

Historia Serwisu Światowego zaczyna się w 1932r., kiedy to z inicjatywy BBC uruchomiony został program  w języku angielskim dla kolonii i terytoriów zamorskich, traktowany jako naturalny i wygodny sposób umacniania więzi z mieszkańcami Imperium Brytyjskiego. Wkrótce potem wprowadzono audycje w języku arabskim(od 1938), hiszpańskim portugalskim, niemieckim, francuskim, włoskim. Od września 1939 istniała sekcja polska.

  Pierwsze studio telewizyjne BBC

Pierwsze studio telewizyjne BBC

Jeszcze przed II wojną światową uruchomiony został BBC Monitoring Service, czyli służby prowadzące ciągły, 24-godzinny nasłuch światowych mediów. W ramach działań edukacyjnych od 1943 roku produkuje i nadaje kursy języka angielskiego.

Praca telewizji, przerwana na czas wojny światowej, ruszyła znów pełną parą w 1945 roku. Programy krajowe Radia i TV BBC finansowane są z telewizyjnych opłat abonamentowych, których wysokość określa parlament (Abonament radiowy został zniesiony w 1971 roku). Część funduszy pochodzi też z zysków Przedsiębiorstw i Wydawnictw BBC oraz opłat za programy realizowane i nadawane przez BBC.

BBC nie wolno zamieszczać reklam ani nadawać programów finansowanych przez firmy lub instytucje. Obowiązki i uprawnienia określa statut, gwarantujący też BBC swobodę redakcyjną. Jej członkowie, mianowani przez Radę Królewską na okres zwykle pięciu lat, nie reprezentują jakiejkolwiek innej instytucji czy przedsiębiorstwa.

Są powiernikami i rzecznikami interesu społecznego. Rada Nadzorcza mianuje dyrektora generalnego i obsadza główne stanowiska w BBC. Rada pilnuje przestrzegania zasad i standardów BBC i jest ostateczną instancją redakcyjną. Ma też chronić BBC przed ewentualnymi ingerencjami politycznymi i presjami komercyjnymi.

 

KJ-J

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *